สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS ชวนชมเสวนาออนไลน์ “15 ปี สื่อสาธารณะจะไปทางไหนดี” 13 ต.ค. นี้

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส เชิญชวนรับชมเวทีเสวนาออนไลน์ ร่วมเรียนรู้มุมมองของนักวิชาการต่อทิศทางสื่อสาธารณะ ในหัวข้อ “15 ปี สื่อสาธารณะจะไปทางไหนดี” ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting Live streaming ผ่าน Facebook สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีบทบาททางสังคมในพื้นที่ 5 ภูมิภาค ได้แก่ ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ผศ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการอิสระ

ตลอดจนเรียนรู้นโยบายของสื่อสาธารณะ และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อสื่อสาธารณะจาก รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ในหัวข้อ “สื่อสาธารณะกับการมีส่วนร่วมของประชาชน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เจ้าหน้าที่ประสานงาน และนักสื่อสารภูมิภาค ตลอดจนเป็นฐานข้อมูล หรือข้อมูลนำเข้าในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เผยแพร่ต่อสาธารณะอีกด้วย

กำหนดการ

เวลา 09.00 - 09.20 น.

 • เช็คอินผู้เข้าร่วมเสวนา โดย นายชนะการณ์ สืบศรี สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS และคณะทำงานพัฒนาศักยภาพ

เวลา 09.20 - 09.30 น.

 • กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์โดย นายณัฐวุฒิ อุปปะ รองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS และประธานคณะทำงานพัฒนาศักยภาพ

เวลา 09.30. - 10.00 น.

 • บรรยาย “สื่อสาธารณะกับการมีส่วนร่วมของประชาชน” รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย Thai PBS

เวลา 10.00 - 12.20 น.

 • เสวนา “15 ปี สื่อสาธารณะจะไปทางไหนดี” ดำเนินรายการโดย นายสุวัฒน์ คงแป้น สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS
  • ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ผศ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการอิสระ

เวลา 12.20 – 12.30 น.

 • สรุปและปิดเวทีโดย นายณัฐวุฒิ อุปปะ รองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS และประธานคณะทำงานพัฒนาศักยภาพ

ผู้ที่สนใจรับชมเวทีเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “15 ปี สื่อสาธารณะจะไปทางไหนดี” ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting Live streaming ผ่าน Facebook สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน