ไทยพีบีเอส ปรับผังเพิ่มเนื้อหาเข้มขึ้น เสริมศักยภาพสังคมไทยฟื้นวิกฤตโควิด-19

จากสถานการณ์ความรุนแรงในการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 และ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก ปรับผังรายการใหม่ เพื่อเพิ่มสัดส่วนเวลาและความเข้มข้นของเนื้อหาให้ทันต่อสถานการณ์ ยกระดับการผลิตเนื้อหา เชื่อมเครือข่าย ระดมผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่าง ๆ ทั้งยังเกาะติดสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมหาทางออกให้กับประชาชน ด้วยการนำเสนอข้อมูลบนฐานของการระดมความรู้ และบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ ให้ประชาชนเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือ ถือเป็นการเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ เสริมศักยภาพ และนำพาสังคมไทยในการฟื้นฟูตัวเองจากวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า

จากที่ประเทศไทยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ไทยพีบีเอส ได้ยกระดับเนื้อหาให้ทันต่อสถานการณ์ ปรับรายการเดิมทั้ง รายการวันใหม่วาไรตี้ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.02 - 10.00 น. ที่เน้นเนื้อหาการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยจากโควิด-19 รวมถึงการตรวจสอบ Fake News กลุ่มรายการวาระทางสังคม จะมุ่งติดตามนโยบายและรวบรวมข้อเสนอจากทุกภาคส่วน กลุ่มรายการภาคพลเมือง เน้นการสำรวจพื้นที่ต้นแบบของการจัดการดูแลตนเอง ทั้งด้านสุขภาพและปากท้อง และ กลุ่มรายการ Factual จะเจาะประเด็นทุจริต อาทิ บ่อนการพนัน และแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย

นอกจากนั้น ยังปรับผังการนำเสนอเนื้อหาช่วง “ไทยสู้โควิด-19” ในทุกช่วงข่าวไทยพีบีเอส เพื่ออัปเดตสถานการณ์ประจำวัน หรือแนวปฏิบัติให้ประชาชนเตรียมพร้อม รับข้อมูล และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพิ่มเวลา รายการตอบโจทย์ ทุกวันพุธ เต็มอิ่ม 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 - 21.30 น. พบกับบทวิเคราะห์ในหลากหลายแง่มุม ทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความคืบหน้าเกี่ยวกับวัคซีน ซึ่งเป็นความหวังของคนไทย ต่อด้วย รายการใจสู้โควิด-19 เวลา 21.30 - 21.45 น. เพื่อส่งมอบข้อคิด การใช้ชีวิต และกำลังใจให้ประชาชน รายการสถานีประชาชน ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.05 – 15.00 น. ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือและรับเรื่องเดือดร้อนจากประชาชน รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไข

ในช่วงการถ่ายทอดสดจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ไทยพีบีเอส ยกระดับการสื่อสารด้วยการเพิ่ม บริการภาษาเมียนมา เพื่อให้ชาวเมียนมาได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ประกาศ และมาตรการที่สำคัญจากรัฐบาลไทย รวมถึงแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 สามารถรับชมและติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ covid19.thaipbs.or.th/Myanmar และ ไทยพีบีเอส ยังให้ความสำคัญกับผู้บกพร่องทางการได้ยิน โดยได้ร่วมมือกับสมาคมคนหูหนวก ให้ บริการภาษามือใหญ่เต็มจอ (Big Sign) เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผ่านทาง www.thaipbs.or.th/BigsignCovid19

สำหรับช่อง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก ปรับผังรายการเพื่อรองรับการเรียนการสอนของเด็ก และครูที่ต้องปรับตัวในการเรียนผ่านทางออนไลน์ ซึ่งจากผลการประเมินตั้งแต่ออกอากาศในเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ครูเป็นกลุ่มผู้ชมที่ได้รับประโยชน์จาก ALTV มากที่สุด ครูสามารถนำรายการและนวัตกรรมจาก ALTV ไปต่อยอดการสอน และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ รองลงมาคือกลุ่มนักเรียน ที่ได้รับประโยชน์จากรายการที่ส่งเสริมทั้งการเรียนเชิงวิชาการและวิชาชีพ ซึ่ง ส.ส.ท. ได้รับใบอนุญาตทดลองออกอากาศช่อง ALTV ต่อเนื่องอีก 6 เดือน พร้อมขยายความร่วมมือกับ DLTV และช่องดาวเทียม เพื่อทำให้ ALTV เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนได้อย่างทั่วถึง

ในปี 2564 ไทยพีบีเอส ได้ประกาศวาระหลัก “วาระปากท้อง” เพราะเล็งเห็นถึงผลกระทบอย่างมหาศาลจากวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตอื่น ๆ จึงกำหนดวาระในการผลิตเนื้อหาของไทยพีบีเอส รวมถึงกิจกรรมให้สอดรับกับประเด็นเรื่องปากท้อง มุ่งเสริมศักยภาพและหาทางออกให้กับประชาชน รวมถึงกลุ่มเปราะบางในการฟื้นฟูตัวเองจากวิกฤตเหล่านี้ ไทยพีบีเอส จะยังคงยืนหยัดทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง จะใช้ศักยภาพและสรรพกำลังของบุคลากรในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รอบด้าน ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า แม้สถานการณ์จะยกระดับขึ้นอย่างไร ไทยพีบีเอส พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการนำเสนอเนื้อหาให้ทันกับสถานการณ์ และร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ติดตามข้อมูลข่าวสาร อัปเดตสถานการณ์ของโควิด-19 ในแง่มุมต่าง ๆ แบบทันทุกกระแส ได้ที่ covid19.thaipbs.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน