ไทยพีบีเอสพา 5 สุดยอดครู STEM ดูงานการสอน STEAM และ Coding ณ เกาหลีใต้

วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2562 ไทยพีบีเอสนำครู 5 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกจากการส่งประกวดคลิปเทคนิคการสอน STEM ในโครงการ “ไทยพีบีเอสชวนครูวิทย์-คณิตมาคิดให้ Wow!” จากการอบรมคุณครูใน 4 ภูมิภาค ภาคละ 150 คน รวม 600 คนทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือน ก.ย - ต.ค.ที่ผ่านมา ไปเปิดประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน STEAM และ Coding ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยคุณครูที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการทั้ง 5 ท่าน ได้แก่

1. ครูวรรณวิภา บุญญทิม โรงเรียนประชานิเวศน์

2. ครูอัณณชญาณ์ อินต๊ะเทพ โรงเรียนวัดหลวงวิทยาลำปาง

3. ครูเยาวลักษณ์ ทาอาสา โรงเรียนอนุบาลแม่พริก

4. ครูพรพิมล บานเย็น โรงเรียนวัดหลวงวิทยา

5. ครูอุสมาน อีแต โรงเรียนบ้านกือยา

 

การเดินทางศึกษาดูงานในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุก ความตื่นเต้นที่มาพร้อมสาระความรู้ และประสบการณ์จากการได้ร่วม Workshop และสังเกตการเรียนการสอนแบบครบครัน ท่ามกลางอุณหภูมิติดลบของประเทศเกาหลีใต้ โดยมี อ.อริญชยา ตรีคุณประภา และ อ.วีณา เนาวประทีป วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการทั้ง 2 ท่าน คอยให้ข้อสังเกต สรุปกิจกรรม และให้คำแนะนำแก่คุณครูทั้ง 5 ท่านตลอดการเดินทาง

ในครั้งนี้คณะครูและไทยพีบีเอสได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท CMS Edu สถาบันการเรียนรู้ After School ด้าน STEAM ระดับชาติของประเทศเกาหลีใต้ โดยได้รับฟังถึงแนวทางการพัฒนานักเรียน และร่วม Workshop คลาส STEAM กับสื่อการสอนของ CMS Edu ซึ่งคุณครูสามารถนำเทคนิคและสื่อการสอนหลากหลายแบบ ไปประยุกต์ใช้กับห้องเรียนของตัวเองที่ไทยได้ นอกจากนี้คณะครูยังได้เข้าร่วม Coding Workshop กับบริษัท Lux Robo ผู้ผลิตสื่อการสอนและโปรแกรมเกี่ยวกับ Coding ต่าง ๆ ซึ่งในการ Workshop ได้นำชุดโปรแกรมอัจฉริยะมาให้คุณครูได้ลองใช้งาน และทำบททดสอบต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง Coding อย่างเข้มข้น

 

นอกจากนี้คณะครูยังได้เข้าชมนิทรรศการ Interactive เพื่อพัฒนาไอเดียการสร้างสื่อการเรียนการสอน ณ Samsung D’Lite และยังได้ร่วมสังเกตบรรยากาศชั้นเรียน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเด็กนักเรียน กลยุทธ์การเรียนการสอน การวัดผล กระบวนการคิดของครูกับผู้บริหารและคุณครู STEAM ของโรงเรียน Hansin Elementary School โรงเรียนเอกชนอันดับ 5 ของประเทศเกาหลีใต้ ที่มีหลักคิดในการสร้างนักเรียนที่มีความสุข ในขณะเดียวกันก็มีความเข้มข้นด้านวิชาการเป็นจุดแข็ง ซึ่งโรงเรียน Hansin นี้ได้นำหลักสูตร Play Facto ที่มีสื่อการสอนในรูปแบบ hands-on ต่าง ๆ มาใช้ควบคู่กับเทคนิคการสอนที่แปลกใหม่ ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ และเกิดความเข้าใจแบบไม่ต้องท่องจำ ซึ่งเทคนิคการสอนและสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ คุณครูทั้ง 5 ท่านเผยว่าสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในห้องเรียนของตัวเองได้

 

หลังจากที่คณะครูได้เดินทางมาเปิดประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน ณ ประเทศเกาหลีใต้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณครูจะนำความรู้ที่ได้จากการดูงานครั้งนี้กลับไปต่อยอดความคิด ประยุกต์แนวทางเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนของตัวเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ STEM ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาต่อไป อันจะเป็นการปลูกฝังความรัก ความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งวิทยาศาสตร์ต่อไป

 

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมดี ๆ และรับชมการนำองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ของคุณครูทั้ง 5 ท่าน ในการพัฒนาชั้นเรียนต่อไปได้ทาง www.facebook.com/KidRangersTV

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน