ไทยพีบีเอส เปิด “ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ” เตือนประชาชนรับมือภัยพิบัติต่าง ๆ

วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2561) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)ได้รับเกียรติจาก พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ” โดยรองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวมอบนโยบายการบริหารจัดการปัญหาภัยพิบัติ และแสดงความยินดีต่อไทยพีบีเอสในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้น โดยมี รศ. วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ณ ห้องคอนเวนชันฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

การจัดตั้งศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่สื่อสารเตือนให้ประชาชนตระหนักรู้ พร้อมรับมือกับภัยพิบัติและสาธารณะภัยต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยง ลดการสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังตัวอย่างเหตุการณ์น้ำท่วม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้พัฒนาการทำงานการนำเสนอด้านภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่การนำเสนอข่าวสารด้านภัยพิบัติ การเป็นองค์กรนำในการสร้างการตระหนักรู้ และพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ ระหว่างสื่อมวลชน ประชาชน เอกชน และหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งยังร่วมมือกับองค์กรพัฒนาในระดับสากล เช่น องค์การอนามัยโลก หรือ WHO สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP สำนักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ หรือ UNISDR และศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย หรือ ADPC

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน