ไทยพีบีเอสจัดกิจกรรม ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ WoW ตอน Strong ด้วย STEM ณ กทม. และจันทบุรี

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรม “ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิด Wow ตอน Strong ด้วย STEM” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2คอนเวนชั่นฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยครั้งแรกได้มีการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการด้าน STEM ให้แก่ครูภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา และในครั้งนี้ก็ยังคงการตอบรับที่ดีจากคุณครู ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

 

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ รักษาการผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม “ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิด Wow ตอน Strong ด้วย STEM” ในครั้งนี้ว่า

“สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถือเป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีสัดส่วนรายการสำหรับเด็กและเยาวชนมากที่สุด กลุ่มเด็กและเยาวชนนับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไทยพีบีเอสให้ความสำคัญมาโดยตลอด

รายการของเราไม่เป็นพิษภัยต่อเด็ก ผู้ปกครองสามารถไว้วางใจได้ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนับเป็นส่วนหนึ่งในการปฎิรูปการศึกษา และเป็นการต่อยอดองค์ความรู้จากรายการ Kid Rangers โดยมีคุณครูเป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อน

โดยเชื่อมโยงการเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์สู่ห้องเรียน อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายครู STEM เพื่อประโยชน์ในการแบ่งปันความรู้ และนำไปสอนต่อให้แก่เด็กๆ อย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ต่อไป” 

ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการฟังบรรยายจากอาจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้าน STEM ในหัวข้อ “ความเข้าใจผิดๆ กับคำว่า STEM” เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่อง STEM ให้มากขึ้น นอกจากนี้คุณครูยังได้ร่วมกิจกรรม “Be Strong” ปลุกพลังความคิด และแรงจูงใจในตัวคุณครู ร่วมกับทีมงานรายการ Kid Rangers ที่มาคอยสร้างสีสัน สร้างความสนุกสนาน

 

 

ในช่วงบ่ายเป็นการเรียนรู้วิธีสร้างกิจกรรม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบ STEM อย่างง่ายๆ จากวัสดุใกล้ตัว ซึ่งเป็นกิจกรรมระดมความคิดสร้างสรรค์ ที่ให้คุณครูได้ทดลองทำ และเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่ได้จากการ workshop เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้แก่เด็กๆ ได้จริง อย่างง่ายดายและสนุกสนาน

สำหรับกิจกรรม “ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิด Wow ตอน Strong ด้วย STEM” จะจัดขึ้นอีกครั้งที่ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ คุณครูที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่รายการ Kid Rangers เบอร์โทรศัพท์ 086-096-3666 และ 062-628-9156

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน