“มีเทศน์ มีทอล์ค ตอน มหาราชาในดวงใจ” 27 พ.ย.นี้ เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ บริษัท โอเค แมส จำกัด ขอเชิญร่วมงานเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค ตอน มหาราชาในดวงใจ” ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานับประการ ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์กว่า 70 ปี เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรและบวรพุทธศาสนา

มหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค ตอน มหาราชาในดวงใจ” แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ จำนวน 9 รูป เทศน์ต่อเนื่องกัน 9 ชั่วโมงภายในวันเดียว เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้รับฟังหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ภายใต้แนวคิด “การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง” จากพระนักเทศน์ชื่อดัง และนักพูดระดับประเทศ อาทิ พระพรหมบัณฑิต, พระราชธรรมนิเทศ(เจ้าคุณพยอม), พระราชญาณกวี, พระครูวาทีพัชรโสภณ, พระเมธาวินัยรส, พระราชวิจิตรปฏิภาณ, พระธัม์มทีโป ภิก์ขุ และพระมหาสมปอง ฯลฯ  จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ แจ้งวัฒนะฮอล์ล ชั้น 5.5 เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมได้ ฟรี!!

 กำหนดการเทศนาธรรม มีเทศน์ มีทอล์ค ตอน มหาราชาในดวงใจ

07.00 น. เปิดเข้าชมงาน

08.00 น. พิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

09.00 น. เทศนาธรรม โดย พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมมจิตโต) วัดประยูรวงศาวาส

10.00 น. เทศนาธรรม โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) วัดสุทัศนเทพวรารามวรวิหาร

11.00 น. ธรรมทอล์ค โดย พระราชญาณกวี (พระศรีญาณโสภณ) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

12.00 น. ธรรมทอล์ค โดย พระครูวาทีพัชรโสภณ (พระครูปลัดราชันย์ อริโย)

13.30 น. เทศนาธรรม โดย พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

14.30 น. เทศนาธรรม โดย พระธัม์มทีโป ภิก์ขุ ศูนย์พัฒนาเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง

15.30 น. ธรรมทอล์ค โดย พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตฺมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดโพธิ์

16.30 น. ธรรมทอล์ค โดย พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว

17.30 น. ธรรมทอล์ค โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง

19.00 น. เสร็จสิ้นงาน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • รายการสถานีประชาชน  โทร. 0-2790-2111 
  • บริษัท โอเค แมส จำกัด  โทร. 0-2618-7781-4 (วันเวลาราชการ)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน