เจ้าหน้าที่สื่อสารและการตลาดดิจิทัล/ เจ้าหน้าที่สื่อสารและการตลาดดิจิทัลอาวุโส 1 อัตรา

ระยะเวลารับสมัคร

ตำแหน่งนี้หมดเขตรับสมัครแล้ว   

วุฒิการศึกษา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน

 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเว็บไซต์ งานสื่อสารและการตลาดออนไลน์ งานสื่อสังคมออนไลน์ อย่างน้อย 3 – 5 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีทักษะความชำนาญในงาน
 2. มีทักษะความใฝ่รู้ กระตือรือร้นในงาน
 3. มีความละเอียดรอบคอบ
 4. มีทักษะการประสานความร่วมมือ
 5. มีทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 6. มีความรับผิดชอบในงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ผลิตและบริหารจัดการงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งด้านเนื้อหา ช่องทางผลิตภัณฑ์เพื่อการเผยแพร่แบรนด์และบริการด้านออนไลน์
 2. กำหนดแผนงานและดำเนินงานกิจกรรมการตลาดกับผู้ใช้บริการ และพันธมิตรของสื่อออนไลน์, บริหารงานโฆษณาออนไลน์
 3. บริหารจัดการข้อมูลสมาชิกจากช่องทางต่าง ๆ และใช้ฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการขยายบริการและทำการสื่อสารให้เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
 4. สรุปข้อมูล รายงาน สถิติที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การตลาดออนไลน์
 5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ และรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
 6. ศึกษา ติดตามเทรนความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงาน

สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน