เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์สื่อดิจิทัล/ เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์สื่อดิจิทัลอาวุโส 1 อัตรา

ระยะเวลารับสมัคร

ตำแหน่งนี้หมดเขตรับสมัครแล้ว   

วุฒิการศึกษา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสารสนเทศดิจิทัล, วารสารศาสตร์, การตลาด, เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน

 • การดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์, สื่อสังคมออนไลน์ การทำรายงานสถิติ เรตติ้งออนไลน์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. New Media Distribution Platform Management, Content Creation and Management: มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในการผลิต การจัดการบริหาร กำกับดูแลการเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์ งานสื่อสังคมออนไลน์ และช่องทางสื่อใหม่ต่าง ๆ
 2. Data Analytics & visualization: มีความรู้ ความสนใจ ในงานสถิติ ข้อมูล การวิเคราะห์บนช่องทางสื่อใหม่ และสามารถนำเสนอ สื่อสารให้เข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ ได้
 3. Customer Behaviors Analysis/ customer insight: มีทักษะ ความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ติดตาม พฤติกรรมในแต่ละแพลตฟอร์ม
 4. มีประสบการณ์การใช้งาน Analytic Tools, Marketing Tools ของดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวมถึง digital right management
 5. มีความสามารถ ทักษะในการใช้โปรแกรม ระบบงานด้านสถิติวิเคราะห์
 6. มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานและดำเนินกิจกรรมกับพาร์ทเนอร์ด้านออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

   1. รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ, วิเคราะห์และจัดทำรายงานข้อมูลเชิงสถิติ, เทรนความนิยม (Trending) ในออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มสำคัญและบริการสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ทั้งตามช่วงเวลา ตามประเภทกิจกรรม (แคมเปญ)

 • รวบรวมข้อมูลสถิติพร้อมวิเคราะห์ของดิจิทัลแพลตฟอร์ม เช่น เว็บไซต์, แอปพลิเคชัน, สื่อสังคมออนไลน์, ผลิตภัณฑ์และบริการของสื่อดิจิทัล
 • มอนิเตอร์ข้อมูลของสื่อคู่แข่ง หรือบริการต่าง ๆ เพื่อการเปรียบเทียบ และสามารถสรุปข้อมูลเปรียบเทียบ

   2. ดูแลบริหารจัดการงานลิขสิทธิ์ออนไลน์

 • ตรวจสอบและยื่นการแสดงสิทธิในช่องทางออนไลน์
 • รวบรวมข้อมูลการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

   3. จัดทำสถิติในรูปแบบไฟล์ประเภทต่าง ๆ รวมถึงรายงานให้กับทีมงาน ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ

 • สรุปข้อมูล รายงานสถิตินำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมนำเสนอผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ
 • มอนิเตอร์และกำกับดูแลระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลสถิติ เช่น One Stat, Insight, Crowd Tangle เป็นต้น

   4. ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบ และสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลสถิติสื่อออนไลน์

 • ประสานงาน สื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการรายงานสถิติและติดตามการนำไปใช้
 • ประสานงานกับผู้ให้บริการสถิติของแพลตฟอร์มและระบบภายนอกเพื่อให้ภารกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงาน
 • จัดทำ Workflow ขั้นตอนการทำงานด้านเนื้อหาประเภทต่าง ๆ ของสำนัก

   5. ศึกษาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงาน

 • แนะนำข้อมูล ความรู้ เครื่องมือ หรือวิธีการใหม่ ๆ ในด้านการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาบนสื่อใหม่
 • เข้าอบรมในรูปแบบ Offline และ e-Learning ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน

สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน