เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล 1 อัตรา

ระยะเวลารับสมัคร

  • ตั้งแต่วันที่ 14 – 29 กันยายน พ.ศ. 2566

วุฒิการศึกษา

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือ สาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม

ประสบการณ์ทำงาน

  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำฐานข้อมูล จัดเก็บภาพข่าว จัดทำข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ข่าวในปัจจุบัน
  2. มีความรู้ด้านการทำ Metadata
  3. มีความรู้ด้านไฟล์ภาพในแบบต่างๆ
  4. มีทักษะการวิเคราะห์หมวดหมู่
  5. มีทักษะการสร้างคำสืบค้น
  6. มีทักษะการใช้โปรแกรมจัดเก็บและสืบค้นภาพข่าว

สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน