เจ้าหน้าที่ Post – Production 2 อัตรา

ระยะเวลารับสมัคร

 • ตั้งแต่วันที่ 14 – 29 กันยายน พ.ศ. 2566

วุฒิการศึกษา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือ สาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการออกแบบการนำเสนอชิ้นงานข่าว รายการข่าว กราฟฟิกรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสำหรับงานโทรทัศน์และงานออนไลน์
 2. มีทักษะการควบคุมการผลิต ทักษะการผลิตชิ้นงาน ทักษะการตัดต่อลำดับภาพ
 3. มีทักษะในการทำความเข้าใจในประเด็นข่าว และความรู้ความเข้าใจในข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

   1. ออกแบบการนำเสนอและผลิตชิ้นงานข่าวสำหรับโทรทัศน์และออนไลน์

 • ศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลข่าว สคลิปต์ข่าวที่รับผิดชอบ และตีความหมาย
 • ศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้ชม และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบการนำเสนอ
 • ออกแบบการเล่าเรื่อง การนำเสนอ และการวางแผนผลิตชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบกราฟิก 2D / 3D / wall / Immersive / Tracking รวมถึงควบคุมการถ่ายทำ และควบคุมการผลิตกราฟิกนั้น

   2. ตัดต่อ ลำดับภาพ ชิ้นงานข่าวสำหรับโทรทัศน์และออนไลน์

 • จัดหาภาพ เสียง ชิ้นงานกราฟิกเพื่อนำมาผลิตชิ้นงานข่าว และตัดต่อ ชิ้นงานข่าว รายการข่าวที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในและนอกสถานที่ให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยใช้ภาพเล่าเรื่อง ใช้เอฟเฟ็คภาพ , เสียง หรือเทคนิคอื่นที่เหมาะสม

   3. การประสานงานและส่งต่อข้อมูล

 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน เพื่อความก้าวหน้าในการผลิตชิ้นงานและการเผยแพร่ทั้งออนแอร์และออนไลน์ เช่น ตรวจสอบการส่งเทป ประสานกับศูนย์ข่าว 4G , DSNG เป็นต้น

สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน