เจ้าหน้าที่เนื้อหาดิจิทัล (Social Media) 3 อัตรา

ขออภัยตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เนื้อหาดิจิทัล (Social Media) หมดเขตการรับสมัครแล้ว

วุฒิการศึกษา

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน

 1. ด้านการผลิตและควบคุมงานคอนเทนต์, เขียนสกู๊ป, Rewrite คอนเทนต์ หรือดูแล บริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์, การตลาดออนไลน์ ตั้งแต่ 1 – 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความเป็น Digital Lifestyle รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 2. มีความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์รอบตัว เนื้อหารายการ
 3. มีทักษะในการเล่าเรื่อง การเขียน การสรุปความ จับประเด็น การค้นหา
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต สร้างสรรค์เนื้อหา การเล่าเรื่องที่เหมาะกับ Digital Native ของแต่ละแพลตฟอร์ม
 5. มีความรู้ ความเข้าใจในดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์, สื่อสังคมออนไลน์, แอปพลิเคชัน เป็นต้น
 6. มีความรู้ ความสนใจในการติดตามเทรนด์หรือกระแสสำคัญบนโลกออนไลน์ รวมถึงความสนใจด้านแพลตฟอร์ม เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
 7. มีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องหากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะเป็นประโยชน์
 8. มีความสนใจติดตามเรื่อง Data, สถิติ, และทักษะการวิเคราะห์
 9. สามารถทำงานกะ และทำงานนอกเวลาได้
 10. มีความละเอียด รอบคอบ ทำงานเชิงรุกและมีความรับผิดชอบ
 11. มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีทัศนคติเชิงบวก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ผลิต และบริหารจัดการคอนเทนต์จากแบรนด์ต่าง ๆ ของไทยพีบีเอสและพาร์ทเนอร์ เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภท รวมถึงสื่อในแพลตฟอร์มใหม่ ๆ
 2. ผลิต และสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์
 3. สรุปสถิติ, ปัญหาอุปสรรค และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบรายงาน
 4. ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ และจัดการตอบปัญหาให้กับผู้ใช้บริการในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
 5. ประสานงาน ติดตาม สนับสนุน สรุปและวิเคราะห์การทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและองค์กรภายนอกในด้านเนื้อหา
 6. ศึกษาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงาน

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 12 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 0-2790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน