เจ้าหน้าที่เนื้อหาดิจิทัล (Video Creative) 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, มัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน

 1. ด้านการผลิตงานเนื้อหา, การผลิตมัลติมีเดีย, บริหารเนื้อหาบนช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่ 1 – 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความเป็น Digital Lifestyle รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต สร้างสรรค์เนื้อหา การเล่าเรื่องที่เหมาะกับDigital Native ของแต่ละแพลตฟอร์ม
 3. มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรมด้านมัลติมีเดีย เช่น Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator เป็นต้น
 4. มีความรู้ ความสนใจในการติดตามเทรนด์, กระแสสำคัญบนโลกออนไลน์รวมถึงความสนใจด้านแพลตฟอร์ม เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
 5. มีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะเป็นประโยชน์
 6. สามารถทำงานกะ และทำงานนอกเวลาได้
 7. มีความละเอียด รอบคอบ ทำงานเชิงรุกและมีความรับผิดชอบ
 8. มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีทัศนคติเชิงบวก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินการผลิตและสร้างสรรค์การเล่าเรื่องด้วยเนื้อหาข่าว, รายการและไลฟ์สไตล์ในรูปแบบมัลติมีเดียต่าง ๆ ที่ทันสมัย
 2. ออกแบบและนำเสนอ Storyboard จากเนื้อหาที่ได้รับมอบหมายและผลิตเผยแพร่ในรูปแบบงานกราฟิก, วิดีโอ
 3. สรุปสถิติ, ปัญหาอุปสรรค และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบรายงานที่เหมาะสม
 4. ศึกษาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงาน

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 12 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 0-2790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน