เจ้าหน้าที่สถิติวิเคราะห์สื่อดิจิทัล 1 อัตรา

ตำแหน่งนี้หมดเขตรับสมัครแล้ว   

วุฒิการศึกษา

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสารสนเทศดิจิทัล, วารสารศาสตร์, การตลาด, เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน

 1. ด้านการดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์, สื่อสังคมออนไลน์ การทำรายงานสถิติ เรตติ้งออนไลน์ ตั้งแต่ 1 – 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความเป็น Digital Lifestyle รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและความรู้ทางสื่อใหม่ และเทคโนโลยีดิจิทัล
 2. มีประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในแพลตฟอร์มต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์, สื่อสังคมออนไลน์, แอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ ด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
 3. มีทักษะในการมอนิเตอร์ เก็บรวบรวม, วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนและบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 4. มีความรู้ ความสนใจในการติดตามเทรนด์ สถิติบนโลกออนไลน์ ระบบงานต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนาสถิติและประสิทธิภาพของดิจิทัลแพลตฟอร์ม
 5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะเป็นประโยชน์
 6. มีความคล่องตัวในการทำงานนอกเวลา นอกสถานที่ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ, วิเคราะห์และจัดทำรายงานข้อมูลสถิติ, เทรนความนิยม (Trending) ในออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มสำคัญและบริการสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ทั้งตามช่วงเวลา ตามประเภทกิจกรรม (แคมเปญ)
 2. ดูแลบริหารจัดการงานลิขสิทธิ์ออนไลน์ในดิจิทัลแพลตฟอร์ม
 3. จัดทำสถิติในรูปแบบไฟล์ประเภทต่าง ๆ และรายงานให้กับทีมงาน ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ
 4. ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบ และสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลสถิติสื่อออนไลน์
 5. ศึกษาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงาน

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 12 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 0-2790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน