เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดดิจิทัล 1 อัตรา

ขออภัยตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดดิจิทัล หมดเขตการรับสมัครแล้ว

วุฒิการศึกษา

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, ประชาสัมพันธ์, การตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน

 1. ด้านงานเว็บไซต์ งานสื่อสังคมออนไลน์ งานสื่อสารและการตลาดออนไลน์ ตั้งแต่ 1 – 5 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในแพลตฟอร์มเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อดิจิทัลอื่น ๆ
 2. มีทักษะงานประชาสัมพันธ์ การทำการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงการบริหารจัดการด้านลูกค้า หรือสมาชิกสัมพันธ์
 3. มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการตลาดออนไลน์
 4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียด รอบคอบ ทำงานเชิงรุก และมีความรับผิดชอบ
 5. มีความเป็น Digital Lifestyle รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สนใจและสามารถทำความเข้าใจแนวคิดของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 6. สนใจสถานการณ์ข่าว เหตุการณ์สำคัญ และเนื้อหารายการของสถานีโทรทัศน์
 7. สามารถทำงานกะ และทำงานนอกเวลาได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ผลิตและบริหารจัดการงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งด้านเนื้อหา ช่องทาง ผลิตภัณฑ์เพื่อการเผยแพร่แบรนด์และบริการด้านสื่อดิจิทัล
 2. กำหนดแผนงานและดำเนินงานกิจกรรมการตลาดกับผู้ใช้บริการ และพันธมิตรของสื่อออนไลน์, บริหารงานโฆษณาออนไลน์
 3. บริหารจัดการข้อมูลสมาชิกจากช่องทางต่าง ๆ และใช้ฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการขยายบริการและทำการสื่อสารให้เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
 4. ประสานงานกับพาร์ทเนอร์, เครือข่าย, Influencer หรือองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านดิจิทัล
 5. สรุปข้อมูล รายงาน สถิติที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การตลาดออนไลน์
 6. ศึกษา ติดตามเทรนความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงาน

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 12 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 0-2790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน