เจ้าหน้าที่เนื้อหาดิจิทัลอาวุโส 1 อัตรา

ขออภัยตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เนื้อหาดิจิทัลอาวุโส หมดเขตการรับสมัครแล้ว

วุฒิการศึกษา

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน

 1. ด้านการผลิตและควบคุมงานคอนเทนต์, เขียนสกู๊ป, Rewrite คอนเทนต์ หรือดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์, สื่อสังคมออนไลน์ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความรู้ ความเข้าใจในการเล่าเรื่องบนดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ ด้วยเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์
 2. มีความเป็น Digital Lifestyle รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและความรู้ทางสื่อใหม่ และเทคโนโลยีดิจิทัล
 3. มีประสบการณ์ในงานเว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์ระดับองค์กรจะเป็นประโยชน์
 4. มีทักษะด้านภาษาในการสื่อสารทั้งคำพูด การเขียน และการนำเสนองาน
 5. มีความสามารถในการทำความเข้าใจแนวคิดของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 6. มีความรู้ ความสนใจในการติดตามเทรนด์ สถิติบนโลกออนไลน์
 7. หากมีความรู้ ความเข้าใจหรือประสบการณ์ในงานเนื้อหาข่าวและรายการจะเป็นประโยชน์
 8. มีความคล่องตัวในการทำงานนอกเวลา นอกสถานที่ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. วางแผนการผลิต การพัฒนา การบริหารจัดการงานคอนเทนต์ข่าว, รายการ, องค์กร และคอนเทนต์หมวดอื่น ๆ ขึ้นเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสื่อดิจิทัลทุกประเภทขององค์กร
 2. ตรวจสอบ และดูแลโครงสร้างรวมถึงการแสดงผลของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยภาพรวมให้สมบูรณ์ และถูกต้อง
 3. สรุปผลงาน, สถิติ, ปัญหาอุปสรรค และข้อมูลเชิงเทคนิคอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบรายงานที่เหมาะสม
 4. กำกับแผนงาน, งบประมาณ, ยุทธศาสตร์รวมถึงโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 5. ประสานงาน ติดตาม สนับสนุน สรุปและวิเคราะห์การทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและองค์กรภายนอกในด้านเนื้อหา
 6. เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ การปฏิบัติงานด้านเนื้อหา การหลอมรวมสื่อ รวมถึงแนวปฏิบัติที่สำคัญด้านเนื้อหาออนไลน์
 7. ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ สอนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาทักษะทีมงาน
 8. ศึกษาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงาน

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 12 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 0-2790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน