ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัลและสถิติวิเคราะห์ 1 อัตรา

ขออภัยตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัลและสถิติวิเคราะห์ หมดเขตการรับสมัครแล้ว

วุฒิการศึกษา

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การตลาด, เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน

 1. ด้านงานเว็บไซต์ งานสื่อสารการตลาดออนไลน์ งานสื่อสังคมออนไลน์ อย่างน้อย 5 ปี
 2. ด้านการบริหารทีมหรือบริหารพนักงานในทีม ไม่น้อยกว่า 3 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในงานเว็บไซต์, งานสื่อสังคมออนไลน์,
  แอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ ด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
 2. มีประสบการณ์และทักษะในงานสื่อสารประชาสัมพันธ์บนสื่อดิจิทัล การทำแผนงานการตลาด การบริหารจัดการ Digital Community และบริหารจัดการสมาชิก
 3. มีประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการ แคมเปญ แผนงาน การกำหนดมาตรฐานของแนวทางการปฏิบัติงานด้านการตลาดและการสื่อสาร
 4. มีความเป็น Digital Lifestyle รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ติดตามเทรนด์ สถิติของดิจิทัลแพลตฟอร์มและมีความสามารถด้านการวิเคราะห์
 5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะเป็นประโยชน์
 6. มีความคล่องตัวในการทำงานนอกเวลา นอกสถานที่ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำหนดและกำกับดูแลแผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการด้านการตลาดดิจิทัล, สถิติและการวิเคราะห์, การสื่อสาร แผนงบประมาณ และแผนอื่น ๆ ของดิจิทัลแบรนด์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร
 2. บริหารจัดการงานลิขสิทธิ์ออนไลน์ บริหารงานสมาชิกหรือผู้ติดตามในช่องทางสื่อออนไลน์
 3. สรุปและนำเสนอรายงานต่าง ๆ, สถิติวิเคราะห์ของแพลตฟอร์มและบริการ, ปัญหาอุปสรรค และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบรายงานที่เหมาะสม
 4. ดูแล บริหารจัดการ สอนงาน ติดตามตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานทีมงานของฝ่ายการตลาดดิจิทัลและสถิติวิเคราะห์
 5. ประสานงาน ติดตาม สนับสนุน สรุปและวิเคราะห์การทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและองค์กรภายนอกในด้านเนื้อหา
 6. เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ การปฏิบัติงานด้านเนื้อหา การหลอมรวมสื่อ รวมถึงแนวปฏิบัติที่สำคัญด้านเนื้อหาออนไลน์
 7. ศึกษาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงาน

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 12 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 0-2790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน