คาราวานคนพิการ เยี่ยมชมไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 คณะผู้แทนจากกลุ่ม คาราวานคนพิการ ในโครงการ “1479 ปลุกพลังคนพิการจากบูรพาสู่อีสาน”  30 คน  เดินทางมายังไทยพีบีเอส เพื่อพบปะกับผู้บริหาร ส.ส.ท.และหารือในประเด็นการส่งเสริมให้ผู้พิการได้แสดงศักยภาพและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเสมอภาคและสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้  รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และคณะ  ได้ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยกล่าวว่า  ไทยพีบีเอสให้ความสำคัญกับการเปิดพื้นที่  เพื่อนำเสนอข่าวและรายการเกี่ยวข้องกับผู้พิการหลายรูปแบบ  โดยในข่าวหลักทุกช่วงจะมีล่ามภาษามือประกอบ  เพื่อให้ผู้พิการทางหูเข้าใจเนื้อหาข่าวได้ด้วย นอกจากนี้ ในกลุ่มรายการที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการโดยตรงที่ออกอากาศ  ได้แก่  รายการยิ้มสู้  (ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 13.35 - 14.00 น.)  และ รายการโลกใบเดียวกัน (One World)  ออกอากาศวันศุกร์  เวลา  13.35 - 14.00 น.

 

ส่วนในไตรมาส  3 จะมี 2 รายการ คือ  “เมฆในหมอก”  เป็นรายการกึ่งเรียลลิตี้  พาไปดูวิถีชีวิตของคนพิการ  และ  รายการ  “Blind Date”  รายการเรียลลิตี้ให้คนปกติไปเรียนรู้การใช้ชีวิตกับคนตาบอด 1 วัน นอกจากนี้กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาคำศัพท์ภาษามือ  เพื่ออธิบายข่าวกีฬาร่วมกับเครือข่ายคนหูหนวกอีกด้วย

 

ด้าน อาจารย์ สุเมธ พลคะชา  ผู้จัดการโครงการ “1479 ปลุกพลังคนพิการจากบูรพาสู่อีสาน” กล่าวว่า มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  ได้จัดกิจกรรมคาราวานคนพิการ วีลแชร์ เดินและวิ่งจากพัทยาสู่หนองคาย ในครั้งนี้ขึ้น  โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์และปลุกพลังคนพิการ  ให้เกิดแรงบันดาลใจในการออกมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมมากขึ้น  มีความมั่นใจกล้าจะเปลี่ยนแปลง  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น  เปลี่ยนจากภาระของครอบครัวให้เป็นพลังของสังคม  ในเวลาเดียวกันก็ต้องการให้เกิดกระแสในสังคมให้คนทั่วไป  ได้มีความเข้าใจ  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อคนพิการว่า  เป็นผู้ที่ดูแลตัวเองได้  เพียงแต่ต้องช่วยสนับสนุนและให้โอกาสสร้างความเข้าใจร่วมกัน

 

คาราวานคนพิการ วีลแชร์ เดินและวิ่งจากพัทยาสู่หนองคาย  ผ่าน 19 จังหวัด ระยะทาง 1,479 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางรวม 49 วัน  โดยจะมีการจัดกิจกรรมในจังหวัดต่างๆ ที่เป็นเส้นทางผ่าน รวมทั้งให้คำแนะนำด้านการฝึกอาชีพ และจัดหางานให้กับผู้พิการด้วย
» ธันวาคม 2555

» พฤศจิกายน 2555

» ตุลาคม 2555

» กันยายน 2555

» สิงหาคม 2555

» กรกฎาคม 2555

» มิถุนายน 2555

» พฤษภาคม 2555