ชวนคนรุ่นใหม่ผลิตหนังสารคดี กับกิจกรรม “ก(ล)างเมือง กางฝัน สร้างสรรค์สารคดี”

รายการ ก(ล)างเมือง ชวนคนรุ่นใหม่ ที่สนใจในประเด็นสังคม และการผลิตภาพยนตร์สารคดี ร่วมฝึกทักษะและผลิตภาพยนตร์สารคดี ในโครงการ “ก(ล)างเมือง กางฝัน สร้างสรรค์สารคดี” รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. ถึง 12 ต.ค. นี้

 

          ไทยพีบีเอส โดยสำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง  เห็นโอกาสและความสำคัญในการพัฒนาผู้ผลิตภาคพลเมืองหน้าใหม่  ที่จะเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญในการสื่อสารสาธารณะในวาระทางสังคม  ผ่านรูปแบบภาพยนตร์สารคดีที่เข้าถึงง่าย รวมถึงการต่อยอด  และพัฒนาทักษะในการใช้สื่อเป็นเครื่องมือ  เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันระหว่างวิถีเมืองที่ไม่อาจแยกส่วนจากท้องถิ่น  จึงจัดโครงการ  “ก(ล)างเมือง กางฝัน สร้างสรรค์สารคดี”  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเชิงผลิตสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มผู้ผลิตหน้าใหม่  ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2555 

 

          รายการ ก(ล)างเมือง ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เชิญชวนคนรุ่นใหม่ ที่สนใจในประเด็นสังคม และการผลิตภาพยนตร์สารคดี ร่วมฝึกทักษะและผลิตภาพยนตร์สารคดี ในโครงการ “ก(ล)างเมือง กางฝัน สร้างสรรค์สารคดี”  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. ถึง 12 ต.ค. นี้  สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม จะได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรียนรู้การนำเสนอประเด็นทางสังคมในรูปแบบภาพยนตร์สารคดี  เพื่อสะท้อนให้เห็นวิถีของเมือง  ที่ไม่อาจแยกส่วนจากท้องถิ่น  และเข้าร่วมอบรมพัฒนาฝีมือ กับทีมงาน  Bioscope  และวิทยากรจากภาคประชาสังคม  พร้อมลงพื้นที่ผลิตจริง  วิจารณ์จริง  ฉายจริง  บนหน้าจอไทยพีบีเอส  รวมถึงมีโอกาสในการพัฒนาเป็นผู้ผลิตเต็มตัว  

 

 

  • กติกาการร่วมโครงการ ก(ล)างเมือง กางฝัน สร้างสรรค์สารคดี

          1.  เป็นผู้ผลิตหน้าใหม่ทีมละ 2 คน  มีความสนใจในประเด็นทางสังคม  และเปิดใจยอมรับการพัฒนาศักยภาพ

          2.  เป็นผู้มีอุปกรณ์และสามารถใช้อุปกรณ์ในการผลิตหนังสารคดีให้มีคุณภาพ

          3.  ต้องส่งเอกสารการสมัคร เพื่อให้ Thai PBS พิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

          4.  สมาชิกในทีมต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ  (กันยายน – ธันวาคม 2555)  รวมถึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาผลงานสู่การออกอากาศจริง

          5.  สามารถส่งใบสมัครและเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักผู้เข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

 

 

  • วิธีการเข้าร่วมโครงการ

          1.  ดาวโหลดใบสมัคร     .doc    l    .pdf    

 

          2.  ส่งใบสมัครทาง 

               e-mail  :  klangmuang@thaipbs.or.th  

 

          3.  หรือทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่

               สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง

               เลขที่ 145  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  กทม. 10210

 

 

  • ระยะเวลาการรับสมัคร

          ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 กันยายน  ถึง  วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555

 

 

  • ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม

          ทางเว็บไซต์ วันที่ 17 ตุลาคม 2555

 

 

  • กำหนดการโครงการ

 

        

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

E – mail  :  klangmuang@thaipbs.or.th   

Fan Page ก(ล)างเมือง  :  www.facebook.com/KangmuangFilm