ไทยพีบีเอส ขอเลื่อนการประกาศผลคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ YTV

ไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่แสดงศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ กับโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คนรุ่นใหม่ YTV ผู้สนใจสามารถเสนอรูปแบบรายการและรายการโทรทัศน์ต้นแบบ ตามแนวทางของสื่อสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 23 พ.ย. 55 และจะประกาศผลคัดเลือกในวันที่ 13 ธ.ค. 55 นี้

 

ไทยพีบีเอส เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ แสดงศักยภาพทางความคิด กับโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการโทรทัศน์รุ่นใหม่  Ytv

โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ จากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการ

ผลิตรายการคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อสาธารณะ โครงการ Ytv จึงริเริ่มขึ้นโดยจะให้การสนับสนุนองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา

ทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการผลิตรายการโทรทัศน์

 

รวมถึงสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ หรือ Generation Y มีพื้นที่สำหรับเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์  นำไปสู่การเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีมาตรฐาน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางของสื่อสาธารณะ ซึ่งเปิดรับเสนอรูปแบบรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.

ถึง 23 พ.ย. 55 และจะประกาศผลคัดเลือกในวันที่ 13 ธ.ค. 55 นี้  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  0-2790-2267