เจ้าหน้าที่ Play out 1 อัตรา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ ฝ่าย / สำนัก / และองค์การฯหน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

  1. งานบันทึกเทปรายการและงานออกอากาศ

 • บันทึกเทปรายการประจำต่างๆ ในสตูดิโอ
 • ประจำรถ OB ในการถ่ายทอดสดหรือบันทึกเทปนอกสถานที่
 • ทำภาพ Slow บนรถถ่ายทอดสดนอกสถานที่ในงานประเภทกีฬา
 • ตัดต่อสกู๊ปหรือ VTR บนรถถ่ายทอดสด
 • รักษามาตรฐานคุณภาพของงาน ตรวจสอบอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
 • ศึกษา หาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 • Play ภาพจาก Server ประกอบการออกอากาศข่าว หรือรายการสดอื่น ๆ ประจำสตูดิโอ

  2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่าย / สำนักฯ / และองค์การฯ

 • เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ ฝ่าย / สำนัก / และองค์การฯ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  3. ศึกษา และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งด้านการตัดต่อ และการผลิต รายการเพื่อการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในการทำงาน 0 - 4 ปี ด้านปฏิบัติงานออกอากาศรายการสดและเทปรายการ

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การถ่ายทอดสด
 2. ทักษะการใช้เครื่องบันทึกเทปประเภทต่าง ๆ
 3. มีทักษะและความรู้ทางด้านการลำดับภาพ
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ในด้านการผลิตรายการ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้ความกดดันได้

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีความรู้พื้นฐานด้านการผลิตรายการทางโทรทัศน์
 2. สามารถแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการงานเร่งด่วนได้

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

• สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

• สมัครทางอีเมล์

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th  โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2786
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

กลับขึ้นด้านบน