เจ้าหน้าที่ Web & Mobile Developer / อาวุโส 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

 1. เขียนโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์หลัก และเว็บไซต์ย่อยขององค์การ ให้เสร็จสมบูรณ์รวมถึงพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานใหม่ๆ บนเว็บไซต์ใหม่อื่นๆ
 2. พัฒนาระบบงาน และต่อยอดบริการบนสื่อใหม่อื่น ๆ เช่น Mobile Application, Social Media เป็นต้น
 3. กำหนดแผนการปฏิบัติงาน, โครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการสรุปผลงาน, สถิติ, ปัญหาอุปสรรค และข้อมูลเชิงเทคนิคอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบรายงานที่เหมาะสม
 4. ดูแลจัดการระบบ และตรวจสอบ Web Server รวมถึง Server ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงจัดทำคู่มือระบบงาน, คู่มือการใช้งาน และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนา Web Application ด้วย PHP, Java Script, ASP.NET หรือการพัฒนา Mobile Application

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมต่างๆ อาทิ PHP, ASP.NET เป็นต้น
 2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างด้านเทคนิคของเว็บไซต์และสื่อใหม่อื่น ๆ เช่น Mobile Application และเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลอื่นๆ
 3. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการใช้ XHTML, CSS, JavaScript, XML, SQL เป็นอย่างดี
 4. เข้าใจหลักการและมาตรฐานของ HTML, CSS, W3C, SEO
 5. มีความรู้ ความเข้าใจหรือ ประสบการณ์การออกแบบฐานข้อมูล MSSQL , MySQL รวมถึงการดูแลระบบเครือข่าย, เทคโนโลยีสตรีมมิ่ง, กระบวนการผลิตมัลติมีเดียบนสื่อออนไลน์

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีความเป็น Digital Lifestyle รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 2. มีความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม และความสามารถในการทำงานเชิงรุก รวมถึงแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการงานเร่งด่วนได้
 3. มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการนำเสนองาน

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน


สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดไฟล์

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2000 ต่อ 2219
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน