ผู้สื่อข่าว (รายการสถานีประชาชน) 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

 1. ทำข่าวกระแส จับประเด็นได้อย่างแหลมคม โดดเด่น และทำข่าว Exclusive และข่าวเชิงสืบสวน สามารถเปิดหน้ารายงานข่าวสดได้
 2. เขียน Script ข่าว การโปรยข่าว และเรียบเรียงข่าว
 3. ศึกษาข้อมูลเนื้อหาเพื่อคิดสร้างสรรค์ประเด็นที่น่าสนใจ (มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย)
 4. นำเสนอข่าวในทุกช่องทาง (Website / Twitter / Facebook / Line / Application News Reporter)
 5. ติดตาม ควบคุม ดูแลการผลิตชิ้นงาน ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิตข่าว

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขานิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ด้านข่าวหรือรายการข่าว 0-1 ปี

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. สามารถจับประเด็น เรียบเรียง เขียน Script และข่าวโทรทัศน์ได้
 2. สามารถเปิดหน้ารายงานข่าวสดได้
 3. มีความรู้ด้านการผลิตและการวิเคราะห์ข่าว
 4. มีความรู้รอบตัว ความคิดสร้างสรรค์ เท่าทันสถานการณ์ข่าว
 5. เข้าใจความเกี่ยวข้องระหว่างประเด็นร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. มีความรู้ด้านสารสนเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตข่าวผ่านสื่อสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
 7. มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการผลิตและเขียนข่าวได้อย่างถูกต้อง

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 2. สามารถสร้างสรรค์งานข่าวเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจและน่าติดตาม
 3. รู้จักแหล่งข่าวอย่างกว้างขวาง
 4. สามารถประสานงานจนสำเร็จลุล่วง
 5. สามารถทำงานด้านการติดตามคนหายได้
 6. สามารถถ่ายภาพข่าว และใช้โปรแกรมตัดต่องานเบื้องต้นได้

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน


สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดไฟล์

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 8 กันยายน พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2776
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน