ขยายเวลารับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Web & Mobile Developer อาวุโส 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

 1. เขียนโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์หลัก และเว็บไซต์ย่อยขององค์การ ให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานใหม่ๆ บนเว็บไซต์
 2. พัฒนาระบบงานบนสื่อใหม่อื่นๆ เช่น Mobile Application, Social Media, Smart TV เป็นต้น
 3. ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบงานด้านเทคนิคกับบุคคล หรือหน่วยงานผู้ให้บริการระบบต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก
 4. กำหนดแผนการปฏิบัติงาน โครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการสรุปผลงาน สถิติ ปัญหาอุปสรรค และข้อมูลเชิงเทคนิคอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ในรูปแบบรายงานที่เหมาะสม
 5. ดูแลจัดการระบบ และตรวจสอบ Web Server รวมถึง Server ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงจัดทำคู่มือระบบงาน คู่มือการใช้งาน และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และนำเสนอเพื่อการพัฒนางาน

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนา Web Application ด้วย PHP, JAVA Script, ASP .NET, Drupal หรือการพัฒนา Mobile Application

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรม ด้วยภาษาโปรแกรมต่างๆ อาทิ PHP, ASP .NET, Drupal เป็นต้น
 2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างด้านเทคนิคของเว็บไซด์ และสื่อใหม่อื่นๆ เช่น Mobile Application และเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลอื่นๆ
 3. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการใช้ XHTML, CSS, JAVA Script, XML, SQL เป็นอย่างดี
 4. เข้าใจหลักการ และมาตรฐานของ HTML, CSS, W3C, SEO
 5. มีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์การออกแบบฐานข้อมูล MSSQL, MySQL รวมถึงการดูแลระบบเครือข่าย, เทคโนโลยีสตรีมมิ่ง, กระบวนการผลิตมัลติมีเดียบนสื่อออนไลน์

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนองาน
 2. มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่ม และความสามารถในการทำงานเชิงรุก รวมถึงการแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการงานเร่งด่วนได้
 3. มีความเป็น Digital Lifestyle รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 4. มีความหยืดหยุ่น คล่องตัวในการปฏิบัติงานนอกเวลา
 5. มีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน


สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดไฟล์

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2000 ต่อ 2204
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

 

กลับขึ้นด้านบน