คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ ครอบครัวเดียวกัน

          ผู้สนใจประสงค์จะเข้าร่วมคัดสรร สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อกำหนดเงื่อนไขการคัดสรร ผู้รับจ้างดำเนินการผลิตรายการ ได้ที่ www.thaipbs.or.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายจัดหารายการ สำนักบริหารกิจการ โทร. 02-790-2163 จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน

 • 18 กรกฎาคม 2560
  ชี้แจงรายละเอียดรายการและเงื่อนไขการเสนอราคา เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง Theater Room อาคาร D ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  **ผู้ผลิตที่ไม่ได้เข้ารับฟังการชี้แจง มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอรายการได้**

 • 31 กรกฎาคม 2560
  รับซองเอกสารข้อเสนอรายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ฝ่ายจัดหารายการ ชั้น 3 อาคาร A เวลา 10.00 – 17.00 น.

 • 3 สิงหาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอรายการทาง www.thaipbs.or.th

 • 7- 8 สิงหาคม 2560
  ผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนด นำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ห้องประชุม AM 401 ชั้น 4 อาคาร A เวลา 9.00 – 18.00 น. (ประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

 • 11 สิงหาคม 2560
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th 

 

 

กลับขึ้นด้านบน